HeartReset AED: Blinkt uit in eenvoud.

*Zeer eenvoudig te bedienen
*Betrouwbare techniek
*Ontwikkeld in Duitsland
*Zeer snelle analyse -> schok nodig of niet

N.B: AED-BENELUX heeft geen HeartReset apparaten verkocht die zijn geproduceerd tussen 2016 t/m 2018.

Belangrijke mededeling : Het IGJ roept gebruikers van twee types AED’s op om het apparaat zo snel mogelijk te vervangen. Het gaat om AED’s van de merken Telefunken en HeartReset geproduceerd vanaf 18 juli 2016. De betreffende apparaten hebben geen geldig CE-certificaat. Dat wil zeggen dat de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd en mogelijk onvoldoende zouden kunnen zijn. Voor meer informatie, klik op onderstaande link:

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/aed%E2%80%99s-zonder-geldig-ce-certificaat-op-de-markt

Wat is een AED…?

Een AED is een Automatische Elektronische Defibrillator. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit geschiedt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart niet helemaal stil maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

De AED geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus bijna onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.
Een AED is heel eenvoudig te bedienen, iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED. Er zijn enorm veel initiatieven en mogelijkheden om hiervoor cursussen te volgen.

De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken.

Het is in Nederland niet verplicht om een speciale AED-cursus te volgen om deze te mogen gebruiken. Gelukkig hebben steeds meer Nederlanders een BHV certificaat.