HeartReset AED: Blinkt uit in eenvoud.

*Zeer eenvoudig te bedienen
*Betrouwbare techniek
*Ontwikkeld in Duitsland
*Zeer snelle analyse -> schok nodig of niet

De HeartReset AED is een uiterst geavanceerde zeer eenvoudig te bedienen AED. De HeartReset AED is als halfautomaat en als volautomaat verkrijgbaar voor een prijs die binnen ieders bereik ligt. Iedere dag sterven in de Europese gemeenschap 1500 mensen aan de gevolgen van een plotselinge hartstilstand. Dit zijn meer dan een half miljoen slachtoffers per jaar. Nu overleeft nog maar 10 tot 20% van de mensen die getroffen worden door een hartstilstand. In 2020 zullen 40% van alle doden te wijten zijn aan hartziekten. U kunt uw naasten een grotere veiligheid garanderen wanneer u in het bezit bent van een AED. Met een AED in de nabijheid wordt de kans op overleven na een hartstilstand vergroot tot wel 70%.

N.B: AED-BENELUX heeft geen HeartReset apparaten verkocht die zijn geproduceerd tussen 2016 t/m 2018.


Belangrijke mededeling : Het IGJ roept gebruikers van twee types AED’s op om het apparaat zo snel mogelijk te vervangen. Het gaat om AED’s van de merken Telefunken en HeartReset geproduceerd vanaf 18 juli 2016. De betreffende apparaten hebben geen geldig CE-certificaat. Dat wil zeggen dat de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd en mogelijk onvoldoende zouden kunnen zijn.
Het betreft AED’s verkocht tussen 17-07-2016 en 18-12-2018, serienummers 1629…… t/m 1839…… Indien u een apparaat heeft met een dergelijk serienummer wordt u aangeraden deze niet langer te gebruiken.


Voor meer informatie, klik op onderstaande link:

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/aed%E2%80%99s-zonder-geldig-ce-certificaat-op-de-markt

Wat is een AED…?

Een AED is een Automatische Elektronische Defibrillator. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit geschiedt door het geven van een elektrische schok.

Bij een hartstilstand staat het hart niet helemaal stil maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren.

De AED geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus bijna onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.
Een AED is heel eenvoudig te bedienen, iedereen kan binnen een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED. Er zijn enorm veel initiatieven en mogelijkheden om hiervoor cursussen te volgen.

De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig maken.

Het is in Nederland niet verplicht om een speciale AED-cursus te volgen om deze te mogen gebruiken. Gelukkig hebben steeds meer Nederlanders een BHV certificaat.