Belastingplan 2019: verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Zoals al eerder was aangekondigd, is in het Belastingplan 2019 voorzien in een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief geldt onder andere voor eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen, culturele en sportieve activiteiten en bepaalde arbeidsintensieve diensten.

Vanzelfsprekend gelden de nieuwe BTW regels ook voor ons. Derhalve wordt het BTW tarief, voor alle artikelen die in het lage BTW tarief vallen, per 1 januari 2019 automatisch verhoogd naar 9%.